in Analyser

Orkla – Q1 2018

Reading Time: 2 minutes

Kriterier

Balanslikviditet: Mer eller mindre oförändrad och ligger på 2,02 (1,96 Q4). Godkänt. Kassan har minskat från 9,98% till 7,89% men det  ser fortfarande starkt ut.

Skuldsättningsgrad: 0,51 vilket är något lägre än tidigare, soliditeten har således också förstärkts med någon procentenhet. Här ligger vi långt under vårt krav på 0,7 och är helt klart godkänt.

Intjäningsstabilitet: Fortfarande inte godkänt eftersom vi haft negativ vinst under 2010 och 2011. Vinst per aktie har sjunkit från 8.42 till 8.02. Bolaget har en historik av att minska vinsten enstaka år och man hade en enormt hög vinst 2017 i förhållande till 2016 då man dubblade vinsten. Att leva upp till förväntningarna att man ska ha ett lika starkt kvartal detta året kanske är att ta i. Men en minskning på ca 4.8% alltså.

Intjäningstillväxt: Fortfarande över kravet på 33%, och är nu ner från 61,62% till 48,15%, men fortfarande godkänt.

Utdelningsstabilitet: Även om vinsten har varit lägre i år så har vi en något höjd direktavkastning på 3,51% (3,24%) vilket så klart är godkänt.

Orsak

Enligt Orklas presentation, som jag ögnade igenom, beror detta bl a på att påsken trillade in tidigt i år, att man tappat ett distributionskontrakt för godis & snacks-segmentet har påverkat tillväxten negativt, och även valutaeffekter samt investeringar i PR. Jotun ökar försäljning och volym, men är fortfarande hårt pressat av dyrar priser på råvaror samt klen marknad för båtar. Man lyfter fram att man har god tillväxt i sitt Mat -och ingredienser-segement, trots seg start på glassäsongen. Detta påpekade Börspodden, och jag håller med Johan lite där att glassen borde väl vara starkast i Q2 och Q3. Valutaeffekten är att EUR är stark mot både NOK och SEK. Orkla äger mycket vardagsmärken i Sverige och att SEK är så oerhört klen har påverkat negativt.

Hydro Power har minskad volym, 482 (536), men elpriserna är högre, 37.2 (28.0), vilket ökat EBIT från 54 till 59.

Man lyfter dock bra saker också. Som att intäkterna per fabrik har ökat med 37% på grund av effektiviseringsarbeten, samt att kostnaderna minskar. Q2 borde ha en uppstuds pga att påsken inföll i Q1. Generellt har man en bra underliggande tillväxt och effektiviseringsarbete, och man växer både via förvärv och en smula organiskt (0,8%). Man har fortfarande ett mål om att nå en EBIT-tillväxt på 6-9% och man kommer växa i åtminstone samma takt som marknaden.

Slutsats

Det låter lite märkligt att glassen skulle påverka så mycket, vilket gör att jag förväntar mig att se den goda glassens resultat i Q2 nu när vi haft så bra väder i ett par dagar. Men generellt ser det fortfarande bra ut på pappret. Man har förbättrat sin finansiella stabilitet något, men i princip är man i samma goda position som vid Q4. Kassan har minskat men det finns fortfarande utrymme för förvärv, extra utdelningar, eller annat. Jag går också i förhoppningarna att man säljer Jotun men det kanske sker först när båtmarknaden ser en vändning uppåt. Orkla har arbetat aktivt de senaste åren med att nischa sitt konglomerat till specifika produkter och jag ser inte riktigt hur varken Hydro Power eller Jotun passar in i denna nische. Hoppas på en försäljning och förvärv av något mer in line med företagets stora arsenal av produkter inom matvaror.

Mina förhoppningar är något uppskruvade när det kommer till Q2, och jag kommer hålla ett öga på vad en eventuell bortförklaring blir ifall Q2 inte faller in på ett bra sätt. Men rent generellt har inget ändrats sen jag först köpte aktien (mer än att aktien tappat en del). Jag behåller och fortsätter att köpa dippar.

0 Comments

No Comment.