in Analyser

Analys av Orkla

Reading Time: 5 minutes

Orkla är ett norskt konglomerat som grundades redan 1654. Under de dryga 360 åren verkar bolaget haft ett finger i det mesta men man har på senare tid valt att sälja av en hel del av verksamheten för att fokusera på den del i konglomeratet som är matvaror. 2017 sålde man sitt innehav i Sapa, som är verksam inom tillbehör till fastigheter och bygg, till Norsk Hydro och plockade in 5 miljarder NOK i affären. Man äger fortfarande en stor del av Sønnå Hydro (vattenkraft), Jotun (målarfärg), Orkla Eiendom och Orkla Venture (fastigheter).

Styrelsen säger att förutom organisk tillväxt kommer man titta på förvärv för att ytterligare stärka sina positioner på konsumentmarknaden, främst i norden, de baltiska länderna, och Indien.

Vad bygger vi case på?

Orkla har kommunicerat att man vill fortsätta vara ett bolag som till en grad investerar. Vad det kan handla om har jag inte läst mig till men jag citerar 2017 årsredovisning:

The Group’s goal is to remain an investment grade company.
This means aiming to ensure a net interest-bearing liabilities /
EBITDA ratio over time of less than 2.5–3.0.

Man vill alltså fortfarande vara ett bolag som investerar, tolkar jag det som. Vad detta innebär förstår jag inte riktigt eftersom bolaget idag har en net debt/EBITDA ratio0,06, dvs är man i princip obelånat. Innebär detta att man kanske vill låna kapital för att göra ytterligare investeringar eller förvärv? I don’t know. Oavsett är det inte bara optimistiskt tänkande att man kanske säljer av några av sina större investeringar och istället gör förvärv inom andra marknader där man vill vara aktiv, eller ger utdelningar likt man gjorde vid försäljningen av Sapa.

Viktigt att poängtera är dock att Jotun, Sønnå Hydro, Eiendom och Venture är endast 3% av vinsten i Orkla och det är framförallt i de andra 97% man fokuserar på att växa organiskt och via förvärv.

Direktavkastning

Man har haft direktavkastning sen 2007 men den har pendlat en del i takt med att bolaget strukturerar om och växt. Dagens direktavkastning på 3,09% är all time low, medans all time high var 2012 på 5,65%. Efter 2012 var trenden neråt. Under 2016 och 2017 har man dock haft extra utdelningar i takt med att man sålt av delar av verksamheten och direktavkastningen var då 10,26% respektive 8,98%. Eftersom bolaget är i princip skuldfritt, har en kassa på 9,1% så har man stora möjligheter till förvärv, högre och fler extrautdelningar, samtidigt som man har säljmöjlighet i sina andra verksamheter.

Branded Consumer Goods

Sedan ett par år tillbaka bestämde man sig för att detta skulle vara kärnan av verksamheten och idag är den 97% av bolagets operativa verksamhet. Indelning av verksamheten ser ut enligt grafen nedan.

branded1

Nedan har jag listat lite kända varumärken för respektive del och det är minst sagt många ”svenska” märken man känner igen.

Orkla foods

 • Grandiosa
 • TORO
 • Stabburet
 • Felix
 • Paulúns
 • Abba
 • Kalles
 • Beauvis
 • Den Gamle Fabrik
 • Vitana
 • MTR
 • Ekströms
 • BOB
 • Frödinge
 • JOKK
 • Risifrutti
 • Svennes
 • Önos
 • FUN Light
 • mfl.

Orkla care

 • Möller’s
 • Salvequick
 • Collet
 • Nutrilett
 • Sunsilk
 • jif
 • Sun
 • mfl.

Orkla Confectionery & Snacks

 • KiMs
 • Nidar
 • Göteborgs Kex
 • OLW
 • Panda
 • mfl.

Orkla Food Ingredients

 • Odense Marcipan
 • Mors Hjemmebakte
 • Kronjäst
 • Bakkedal
 • mfl.

Financial Investments

Denna post är ett samlingsbegrepp inom Orkla för några av deras mindre investeringar inom andra sektorer och består i huvudsak av 3 bolag.

Jotun

Effektiviseringsarbeten har inletts i Jotun för att på sikt höja dess marginaler, samtidigt gör dessa effektiviseringar Jotun mer attraktivt vid en eventuell försäljning. 2017 hade bolaget en omsättning på 16,4 miljarder NOK, och en EBIT1,4 miljarder NOK vilket är en högre omsättning, men lägre vinst än 2016. Anledningen till detta är ökade priser på råmaterial. Orkla äger 42,6% av Jotun.

Sønnå Hydro

Hydro Power är ett segment inom Orkla som innefattar Sønnå Hydro samt ett vattenkraftverk i Tyskland, om jag förstår det hela rätt. Har lite svårt att hitta något om vattenkraftverket men tittar vi närmare på Sønnå Hydro så ökade man sin EBIT från 0,2 miljarder NOK 2016 till 0,3 miljarder under 2017. EBIT har de senaste 2-3 åren förbättras markant varje år. Man hade 2015 lägst EBIT men högst försäljningsvolym, 2017 har man nu högre EBIT men mindre volym än 2015, dock en ökning i volym om man jämför 2016 och 2017. Så mer vinst och mer volym än förgående år, och även bättre vinst än när man hade som mest volym 2015.

Orkla Eiendom och Orkla Venture

Har inte läst till mig någon större klarhet i dessa, men man arbetar aktivt med att utveckla fastigheter som blivit kvar efter omstrukturering av ens Branded Consumer Goods-operationer. Fastigheterna används för att hjälpa mindre företag, typ start-ups, att lyckas. Man har 1,5 miljarder NOK i denna post, vilket är en ökning på 0,1 miljarder från 2016, men 2015 hade man upp mot 3 miljarder.

 

 

Värdering

Har tittat lite nyckeltal och försökt göra någon sorts bedömning, men det är riktigt svårt. Man har ett P/B-tal2,51 och ett P/B-tang5,9 vilket är väldigt högt. Jämför man med branschen i helhet så varierar det oerhört mycket så svårt att säga vad som är bu eller bä här, men det är en hög värdering på bolaget just nu. Förvisso känns det hela rätt motiverat eftersom man har en helt okej direktavkastning som man haft i 11 år,  riktigt starka varumärken, är mer eller mindre skuldfritt med en nettokassa på 9,1%. En soliditet på över 65% och en chans till extra utdelningar ifall bolaget skulle avyttra från sin Financial Investments-del.

Om man kollar på ROE har vi hela 24,6% och jämför vi med ROA16,1% är det riktigt bra. I jämförelse med 2016 har man dubblat detta. Vad det beror på vet jag inte riktigt, då jag fortfarande har svårt att sätta en del siffror i relation till varandra. Men om vi tittar på snittet över 5 år ligger siffrorna kring 11% respektive 7%.

DCF

Detta mått används för att försöka göra en bedömning, baserat på förväntad tillväxt och vinst, på vad aktiepriset borde vara kring idag. Jag har försökt använda detta, men det är svårt när man inte riktigt vet ifall man behöver justera för några poster eller ej. Men vi kör.

Orklas egna mål är en vinsttillväxt på 6-9% långsiktigt, och de analyser jag sett räknar kring 7,5% under 2018 så vi kör på det. Vinsten per aktie har gått från 4,21 under 2016 till 8,42, dvs en dubblering. Det är en väldigt stor ökning och kanske har att göra med försäljning av Sapa, men jag vet inte om jag kan dra en sådan slutsats. Vi tillämpar en diskonteringsränta på 10% vilket verkar vara ganska standard. Eftersom det är svårt att göra en bra bedömning så skriver vi lite worst-case och best-case, samt något kring mellanmjölk.

Best-case

Här kollar vi på bolagets egna maxmål för tillväxt på 9%, samt en vinst per aktie i linje med den vi hade 2017.

Vinsttillväxt: 9%
Diskonteringsränta: 10%
Vinst per aktie: 8,42
= 151 NOK

Worst-case

Här kör vi på bolagets lägsta tillväxtmål med en vinsttillväxt på den vi hade 2016, dvs en halvering av 2017.

Vinsttillväxt: 6%
Diskonteringsränta: 10%
Vinst per aktie: 4,21
= 60.4 NOK

Mellanmjölk-case

Här tar vi analytikers vinsttillväxt på 7,5%, dvs mitten av bolagets egna mål, samt en vinst per aktie mellan 2016 och 2017, alltså 6,3.

Vinsttillväxt: 7,5%
Diskonteringsränta: 10%
Vinst per aktie: 6,3
= 101 NOK

Slutsats

Dagens aktiekurs är 84,14 NOK, vilket är närmare worst-case än best-case i vårt scenario ovanför och även mittemellan worst-case och mellanmjölk-case. Med tanke på den finansiella stabilitet bolaget har, ordinarie direktavkastning på strax över 3%, och de möjligheter för extra utdelningar gör att det ändå blir ett starkt case för köp. Trots att bolaget är värderat väldigt högt på börsen just nu. Samtidigt skulle jag vilja påstå att bolaget inte är lika cyklist påverkat av konjunkturen eftersom kärnan i verksamhet är matvaror. Tittar man tillbaka på förra finanskrisen backade aktien från en ATH på 116 till 40, men det var ett helt annat bolag då med en mycket spretigare verksamhet som man successivt har sålt av. Man har inte alls samma skuldbild som då heller.

Det största orosmomentet jag ser framför mig är att jag inte riktigt vet hur jag ska ta ställning till P/B och P/B-tang, eller förväntad tillväxt framöver. Har även svårt att veta hur mycket av nuvarande vinst som kommer från försäljning av Sapo – om någon alls. Men vi köper en liten post och utökar successivt.

0 Comments

No Comment.