in Strategi

Investeringskriterier 1.0

Reading Time: 4 minutes

Råkade ramla in i Lundaluppen’s blogginlägg kring investeringskriterium. Jag har svårt att konkretisera vad jag söker när jag söker bolag och på senare tid har jag bestämt mig för att köra mer defensivt i min utdelningsportfölj. Tog mig friheten att sno kriterier rakt av, då mycket härstammar från Graham om jag inte har fel, och se dessa som guidelines inför kommande analyser av bolag. Tanken är att förhålla mig till dessa när det kommer till utdelningsportföljen, men inte nödvändigtvis för mina andra portföljer. Jag kommer även att titta på dessa kriterier med en förlåtande blick och snarare se dessa som riktlinjer för att avgöra om jag ska analysera ett bolag eller ej.

De kriterier vi har är:

  • Storlek
  • Finansiell stabilitet
  • Intjäningsstabilitet
  • Intjäningstillväxt
  • Utdelningsstabilitet
  • Stark ägarbild

Nedan går jag igenom dessa lite mer noggrant och hoppas att jag tänkt rätt.

Storlek

Målet är Large Cap, men jag avfärdar inte Mid Cap. Större bolag innebär ofta större stabilitet.

Finansiell stabilitet

Här tittar jag, likt Lundaluppen, på balanslikviditet och skuldsättningsgrad i de flesta fall. Men för vissa branscher är dessa mått värdelösa och vilka dessa branscher är har jag ännu inte lyckats bena ut helt ännu. Men hittills är det Bank, Fastigheter (???), Försäkring, och Investmentbolag (???)  som får lite andra måttstockar.

Industri- och handelsbolag

Att ett bolag har möjlighet att betala av sina kortfristiga skulder ifall något skulle hända är viktigt och vi kör därför på den rekommenderade siffran kring en 2:a i balanslikviditet – vilket helt enkelt innebär att bolaget ska ha omsättningstillgångar på det dubbla av deras kortfristiga skulder. Skuldsättningsgraden ska ligga kring en 0,7 eller en motsvarande soliditet på 60%. Det är detta vi tittar på för de allra flesta bolag.

Banker

Anledningen till att vi inte kan titta på samma mått som industri- och handelsbolag är för att banker jobbar mycket med förfallotider kring skulder och fordringar vilket gör att de helt enkelt inte har samma mått som andra bolag på dessa punkter.

Med Basell II, som är en reglering och EU, får banker speciella krav på sig för att säkerställa sin finansiella stabilitet. Det innebär reglering av vilka poster som ska räknas mot varandra för att få fram bankens kapitaltäckning och därmed deras stabilitet. Vid 2019 ska Basell III vara implementerat vilket tvingar banker att ha ett kärnprimärkapital på minst 7% och en total kapitaltäckning på 8%. Vi lägger oss en ganska bra bit över och skjuter ut hakan med ett krav på 12% i kärnprimärkapital. Dessutom sneglar vi på kreditförluster och hoppas hamna runt 1% som max.

Fastighetsbolag

Lite som banker arbetar fastighetsbolag med förfallotider och skulder på ett helt annat sätt än vanliga bolag. Samtidigt har man mycket kapital uppbundet i realtillgångar vilket gör att ens långfristiga skulder är väldigt höga. Lundaluppen ger ett förslag att istället titta soliditet som ska vara på minst 40% samt en räntetäckningsgrad på 3 eller mer. Försörjningsbolag, exempelvis vattenbolag eller elbolag, kan även dessa värderas på samma sätt så vi gör det här också.

Investmentbolag och Försäkringsbolag

Investmentbolag är lite kluriga och jag kommer titta på substansvärde här, men hade gärna velat ha mer mått kring stabilitet än substansvärde eftersom detta säger egentligen bara till vilken rabatt man har för att köpa bolagets aktie istället för att köpa aktier i de underliggande innehaven (om jag förstår det hela rätt). Tills vidare kommer jag använda balanslikviditet och skuldsättningsgrad för att värdera även investmentbolag och tid med erfarenhet får avgöra om det är bra eller dåligt. Försäkringsbolag tänker jag mig också är den typ av bolag som kan variera och man vill kanske snarare titta på något som försäkringspremie och vad bolaget betalar ut i försäkringar…får undersöka närmare vad det kan vara för mått bara.

Övriga nyckeltal

P/E, P/B och P/B-tang kanske inte är jätteviktiga att titta på eftersom utdelningsportföljen har en oändlig tidshorisont. Däremot kan dessa tal användas för att ytterligare motivera vilket bolag jag ska köpa inom samma bransch där flera bolag uppfyller kriterier. Det kanske inte är så intressant att köpa ett stabilt bolag om deras P/B-tang ligger på 3 när ett annat bolag med liknande nyckeltal går att köpa till P/B-tang 1,5. Men på sikt kommer dessa talen ändras fram- och tillbaka en del så de blir inte direkt avgörande.

Intjäningsstabilitet

Ganska simpelt, vi vill ha vinst de senaste 10 åren där vi tittar lite extra på hur det sett ut under en finanskris.

Intjäningstillväxt

Vinsterna ska ha ökat de senaste 10 åren och taget, utan någon som helst skam i kroppen, från Lundaluppens blogg har vi en beräkning att få fram detta på, samt ett mål på 33%. Vi tar snittet mellan de 3 senaste årens vinst per aktie och jämför med snittet av de 3 första årens vinst per aktie, resultatet tar vi x-roten på. Formeln ser då ut såhär:

Untitled-1 där x är antal år i i intervallet.

Utdelningsstabilitet

Utdelning de senaste 8 åren där direktavkastningen varit minst 3%, och helst har ökat successivt.

Stark ägarbild

Tanken är att vi även ska kolla storägare och deras andra innehav. Får se hur det blir med denna saken, det kommer nog stanna vid att se så att ledningen har investerat kapital och inte mycket mer än så. Riktmärke är att ägaren av bolaget ska ha minst 10% av aktierna.

 

Nu har jag kartlagt hela min investeringsstrategi. Det kommer bli lite frågetecken framöver men jag hoppas detta ska vara stabilt och att jag kommer lära mig längs vägen. Men framförallt känns det bra att ha något mer konkret att luta sig emot än P/E-tal och illusionen om att jag vet vad jag sysslar med.

1 Comments
Okej, strategin för året har ändrats…igen. – Code and Crayons april 9, 2018
| |

[…] och efter jag kommit in i aktiesfären igen med bloggar och dylikt byggde jag till slut upp investeringskriterier för min utdelningsportfölj. När jag sedan gick igenom mina nuvarande innehav var det […]